Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Dalším využíváním těchto webových stránek souhlasíte s jejich využíváním. Souhlasím

Nákupní košík je prázdný

Vznik, naleziště a těžba zlata

Zlato je v zemské kůře značně vzácným prvkem. V horninách se díky své inertnosti vyskytuje prakticky pouze jako ryzí kov. Dosud vytěžené množství zlata se na celém světe odhaduje na 150 000 tun.

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii; valouny zlata (nugety, až kilogramové) v Kanadě a na Sibiři. V Česku jsou zlatonosné žíly mj. ve středních Čechách, v Jeseníkách v Kašperských horách.

Největší producenti zlata (podle The Atlantic, 2008):

1. Jihoafrická republika 11 % světové produkce
2. USA 10,5 %
3. Austrálie 10,1 %
4. Čína 9,7 %
5. Peru 8,2 %
6. Rusko 6,2 %
7. Kanada 4,2 %

Zlato se v přírodě vyskytuje jednak v uzavřených horninách a rudných žílách, a dále jako volné říční, vnějšími vlivy uvolněné zlato, v náplavách potoků a řek.
 
V přírodě se zlato vyskytuje převážně v ryzí formě, ale může se nacházet v menší míře i ve sloučeninách. Velké množství zlata pochází z křemenných hornin, ve kterých je rozptýleno, a z anodických kalů při rafinaci mědi. Zlato také často provází stříbro a někdy i železo v jejich rudách, ale je zde obsaženo pouze ve stopovém množství. Je také obsaženo i v mořské vodě, ale zatím bohužel není znám vhodný způsob jeho těžby z tohoto jistě významného zdroje.

Celkové množství zlata vytěžené člověkem se odhaduje na 75 000 až 117 000 tun.

Asi 2 % z tohoto množství byly získány do roku 1492, od tohoto data do roku 1800 8 %, 25 % v letech 1801 do roku 1900 a 65 % až ve 20. století. Na začátku 20. století se zlato těžilo na primárních nalezištích s koncentrací zlata 15 g v 1 tuně.

Současná technika umožňuje těžit z primárních nalezišť, kde je pouze 1,2 - 1,5 g v tuně horniny. V současnosti šperkařský průmysl zpracovává ročně přes 200 tun zlata.

Zlato lidem odhalila ve většině případů voda. Na dně vodních toků se ukládaly částečky kovu – zlatinky, vyplavené podzemními vodami ze zlaté žíly, schované v zemi. Lehké minerály se plavily do údolí a těžké, k nimž patří zlato, zapadávaly do dna v blízkosti původního zdroje. Lidé putovali proti proudu s rýžovací miskou a sledovali, zda na jejím dně zůstane drobný kousek zlata. Pozorovali, zda zlatinek proti proudu přibývá a zaznamenávali místo, kde se zlato přestalo objevovat. Podle toho pak našli místo, kde se zlato do potoka dostává, a v okolí hledali sondami v zemi zlatou žílu.

V současné době geologové provádějí průzkum buď v rozsáhlých oblastech, nebo naopak v pečlivě vybraných lokalitách. První metoda se uplatňuje v dosud neprozkoumaných oblastech rozvojových zemí, neboť se vychází ze zkušenosti, že na velké ploše se obvykle vyskytuje jedno nebo i více ložisek nerostných surovin. Rozvojový stát vydá na stanovenou dobu koncese na geologický průzkum. Jednotlivé díly pronajatého území se rozparcelují menším důlním společnostem a jednotlivým „hledačům“. Ti svoje nálezy co nejrychleji zajistí záborem a prodávají je těžebním společnostem. Cena záboru se odhaduje podle koncentrace zlatinek obsažených v drti z horniny.

Sada oběžných mincí, Vatikán 2021

6. 5. 2021

Vatikánská numismatická kancelář představuje novou sadu mincí pro rok 2021, která obsahuje 8 mincí – 2 a 1 euro, 50, 20, 5, 2 a 1 eurocent. Lícní strana zobrazuje erb papeže Františka a dvanáct hvězd.

Pamětní stříbrná mince, 20CHF "Iluze - The Bridge of life"

6. 5. 2021

V užším slova smyslu je iluze trikem smyslů, tj. falešným vnímáním reality. Optické iluze lze vytvářet pomocí různých prvků: pohyb, jas a kontrast, barvy, geometrické a úhlové iluze nebo dokonce trojrozměrnost. Různý malíři a umělci používají tyto optické techniky k vytvoření neobvyklých a překvapivých efektů ve snaze vyvolat úžas pozorovatele.

Staňte se majitelem úspěšného businessu v lukrativním odvětví, které má v následujících letech velký potenciál… TrustWorthy Investment CZ a.s. rozvíjí svoje Franchisingové podnikání

5. 5. 2021

V rámci rozvoje naší společnosti jsme se rozhodli pro rozšíření možností podnikání, a to právě formou Franchisingového systému. Franchising u nás rozvíjíme od roku 2016, kdy jsme otevřeli první prodejny, v Praze, Karlových Varech a Plzni.